Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

  • Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg (formand)
  • Redaktør Bolette Bramsen
  • Kunsthistoriker, mag.art. Bente Scavenius

Fondens postadresse (ikke til ansøgninger):

Arne V. Schleschs Fond
c/o Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30
1165 København K.