Ansøgninger

Donationer uddeles normalt to gange årligt i april/maj måned og i november/december måned. Der bruges ikke ansøgningsskema. For at komme i betragtning skal ansøgninger være fremme senest den 1. april henholdsvis den 1. november. Der ydes ikke støtte til formål, der er afsluttet inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger kan fremsendes pr. post eller pr. e-mail.

Ansøgninger med posten sendes i tre eksemplarer til:

Arne V. Schleschs Fond
Att.: Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg
Bredgade 30
1260 København K.

Ansøgninger pr. e-mail sendes til:
hww@henrikwedell.dk

Der kan ikke rettes telefonisk henvendelse om ansøgninger. Kun ansøgere, der får tildelt en donation, vil høre fra fonden. Der udsendes således ikke kvittering for modtagelse af ansøgninger eller meddelelse om afslag.