Ansøg om støtte og bestyrelse

Fonden støtter kulturelle formål, herunder uddannelse inden for det kulturelle område, udstillinger, bogudgivelse, teater, forestillinger, film, musik, sang og almennyttige og almenvelgørende formål.

Donationer uddeles normalt to gange årligt i april/maj måned og i november/december måned. For at komme i betragtning skal ansøgninger være indsendt via fondens digitale ansøgningssystem senest den 1. april henholdsvis den 1. november.

Der ydes ikke støtte til formål, der er afsluttet inden ansøgningsfristen. Ansøgninger, der ikke imødekommes, overføres ikke til behandling på et senere tidspunkt.

Der kan ikke rettes telefonisk henvendelse om ansøgninger.

Ansøgninger modtages kun via den digitale ansøgningsportal.
Ansøgninger indsendt pr. mail eller brev, vil blive slettet og dermed ikke komme i betragtning.

Klik på knappen herunder for at starte ansøgningsprocessen.

Bestyrelsen består af:

  • Advokat Henrik Wedell-Wedellsborg (formand)
  • Redaktør Bolette Bramsen
  • Kunsthistoriker, mag.art. Bente Scavenius