Ansøgninger

Donationer uddeles normalt to gange årligt i april/maj måned og i november/december måned. Der bruges ikke ansøgningsskema. For at komme i betragtning skal ansøgninger være fremme senest den 1. april henholdsvis den 1. november. Der ydes ikke støtte til formål, der er afsluttet inden ansøgningsfristen. Ansøgninger, der ikke imødekommes, overføres ikke til behandling på et senere tidspunkt.

Der kan ikke rettes telefonisk henvendelse om ansøgninger.

Ansøgninger kan kun sendes pr. e-mail til: hww@henrikwedell.dk. Ansøgninger, der fremsendes på papir, bliver ikke behandlet.

Formål. Fonden støtter kulturelle formål, herunder uddannelse inden for det kulturelle område, udstillinger, bogudgivelse, teater, forestillinger, film, musik, sang og almennyttige og almenvelgørende formål.

Emnefeltet. Hovedformålet skal anføres i emnefeltet. Der skal således for eksempel ikke stå: Ansøgning, Arne V. Schleschs Fond, Fondsstøtte, Almennyttigt formål m.m.

Alle ansøgere skal i ansøgningen oplyse reg.nr. og kontonr. på den bankkonto, hvortil eventuelle donationer skal indbetales. Alle ansøgere, der har et CVR-nr., skal opgive dette i ansøgningen. Øvrige ansøgere skal kun oplyse CPR-nr., hvis de modtager en donation.

Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte krav, bliver ikke behandlet.

Fonden modtager mere end 10 gange så mange ansøgninger, end den kan imødekomme. Der udsendes ikke kvittering for modtagelse af ansøgninger eller meddelelse om afslag. Kun ansøgere, der får tildelt en donation, vil høre fra fonden.

: