Støtte

Fonden yder støtte til kulturelle formål, herunder til uddannelse inden for det kulturelle område, samt til almennyttige og almenvelgørende formål.